Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Kognitivní rehabilitace u klientů po poškození mozku z pohledu ergoterapie

Kognitivní rehabilitace u klientů  po poškození mozku z pohledu ergoterapie

Poškození mozku zanechává dlouhodobé nebo trvalé následky. Výzkum posledních desetiletí ukázal nutnost spojení senzomotorické rehabilitace s rehabilitací kognitivní. Poznatky o neuroplasticitě změnily pohled na terapii senzomotorických a kognitivních funkcí. Kognitivní rehabilitace je důležitou součástí komplexní rehabilitační péče, pomáhá znovuzařazení do běžného života a k obnově schopností snížených onemocněním. Ergoterapie pracuje s poruchami kognitivních funkcí nejčastěji v kontextu provádění všedních denních aktivit.

 
autor: Ilona Zahradnická | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1624x | publikováno: 2.3.2017 | poslední úpravy: 2.3.2017 | Creative Commons License

Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Významné úkoly v prevenci pádů plní ergoterapie. V rámci ergoterapie jsou zajišťována preventivní opatření ve smyslu snížení rizik pádů v domácnostech na základě znalostí epidemiologie pádů, příčin pádů, komplikací a možností prevence. Preventivní opatření však nespočívají v omezení seniora v mobilitě, ale ve vytvoření bezpečného prostředí bez bariér.

 
autor: Ilona Zahradnická | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 1615x | publikováno: 7.3.2017 | poslední úpravy: 7.3.2017 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2
.. zpracování Doprovodná videa Ergoterapie - Vestibularni_vnimani Ergoterapie -.. ..klíčová slova: integrace, ergoterapie..

Spirometrie
.. Je určena především pro studující fyzioterapie a ergoterapie, mohou však z ní čerpat i další obory. ..

SVALY DOLNÍ KONČETINY
.. je určen pro studenty oboru fyzioterapie a ergoterapie, ale i pro studenty medicíny. ..

SVALY HORNÍ KONČETINY
.. je určen pro studenty oboru fyzioterapie a ergoterapie, ale i pro studenty medicíny. ..

Pohybové aktivity seniorů
.. zejména pak pro studijní obory fyzioterapie, ergoterapie. Mohou být (stejně tak) vhodnou pomůckou (p..