Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Odkazy na ostatní portály Mefanet

1.LF UK v Praze - http://portal.lf1.cuni.cz/
2.LF UK v Praze - http://mefanet-motol.cuni.cz/
3.LF UK v Praze - http://portal.lf3.cuni.cz/
LF UK v Plzni - http://mefanet.lfp.cuni.cz/
LF UK v Hradci Králové - http://mefanet.lfhk.cuni.cz/
UP v Olomouci - http://mefanet.upol.cz/
LF MU v Brně - http://portal.med.muni.cz/
LF UK v Bratislavě - https://portal.fmed.uniba.sk/
JLF UK v Martine - http://portal.jfmed.uniba.sk/
LF UPJŠ v Košicích - http://portal.lf.upjs.sk/