Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2

 Senzorická integrace je koncept, který vyvinula Jean Ayres v roce 1968 a který vysvětluje vztah mezi zpracováním smyslových podnětů a chováním. Senzorická (smyslová) integrace je schopnost zpracovat smyslové informace za účelem jejich využití. Jde o schopnost centrálního nervového systému zpracovat senzorické informace – vestibulární, proprioceptivní, hmatové, sluchové a zrakové, aby se vytvořila adaptivní reakce na prostředí.


 1 Úvod
2 Jean Ayresová
3 Senzorická integrace (SI)
4 Vývoj senzorické integrace
5 Vývoj senzorické integrace podle stádií vývoje dítěte
6 Poruchy senzorického zpracování
7 Projevy poruch senzorického zpracování v jednotlivých oblastech smyslového vnímání
8 Poruchy senzorického zpracování (senzorické integrace)
9 Terapie senzorické integrace
10 Vyšetření poruch senzorického zpracování

 

Doprovodná videa

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Senzorická integrace pro ergoterapeuty Stáhnout - Senzorická integrace pro ergoterapeutyOtevřít v novém okně - Senzorická integrace pro ergoterapeuty 10.2.2021 680.5 KB uživatel na příslušné fakultě

Klíčová slova: Senzorická integrace, ergoterapie


autor: Ilona Zahradnická | pracoviště: Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE) | publikováno: 10.2.2021 | poslední úpravy: 26.8.2021
citace: Zahradnická Ilona: Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 10.2.2021, poslední aktualizace 26.8.2021 [cit. 2024-04-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=99>. ISSN 2570-5423.