Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Využití skluzné desky ve fyzioterapii

 Skluzná deska – Flowin

Flowin je cvičební nástroj složený z velké skluzné desky, která tvoří tréninkovou plochu, a sady podložek, 2 malé na ruce, 1 velká na kolena, 2 střední na lokty. Zároveň je Flowin tréninkový koncept určený pro zdravé, kde cviky mají charakter koncentrovaných frikčních pohybů, které se vykonávají pomocí tření podložek o tréninkovou plochu.


Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Skluzná deska – Flowin cvičební nástroj složený z velké skluzné desky, která tvoří tréninkovou plochu, a sady podložek, 2 malé na ruce, 1 velká na kolena, 2 střední na lokty. Stáhnout - Skluzná deska – Flowin cvičební nástroj složený z velké skluzné desky, která tvoří tréninkovou plochu, a sady podložek, 2 malé na ruce, 1 velká na kolena, 2 střední na lokty.Otevřít v novém okně - Skluzná deska – Flowin cvičební nástroj složený z velké skluzné desky, která tvoří tréninkovou plochu, a sady podložek, 2 malé na ruce, 1 velká na kolena, 2 střední na lokty. 9.12.2020 2.46 MB uživatel na příslušné fakultě

Klíčová slova: fyzioterapie, flowin, cvičební nástroj


autor: Rita Firýtová, Rita Firýtová, Iva Hereitová, Lukáš Ryba, Šárka Stašková | pracoviště: Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE) | publikováno: 10.12.2020 | poslední úpravy: 10.12.2020
citace: Firýtová Rita, Rita Firýtová, Iva Hereitová, Lukáš Ryba, Šárka Stašková: Využití skluzné desky ve fyzioterapii. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 10.12.2020, poslední aktualizace 10.12.2020 [cit. 2024-04-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=98>. ISSN 2570-5423.