Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Mgr.et Mgr. Václav Beránek
vberanek(at)kaz.zcu.cz
Katedra záchranářství a technických oborů (KAZ)
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Tylova 59
Plzeň
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
telefon: 420 377 633 811
adresa: Tylova 59
30614 Plzeň

Veřejné zdravotnictví

Veřejné zdravotnictví

 Náplní studijního textu je bližší seznámení s problematikou oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní představitelé, současné pojetí a význam, pojem zdraví a nemoc jako bio psycho sociální kategorie – determinanty zdraví, nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví – dispenzarizace, primární, sekundární, terciární prevence, Světová zdravotnická organizace. Heslovitá struktura textu umožňuje, aby čtenář získal základní přehled důležitých pojmů.


 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Veřejné zdravotnictví Stáhnout - Veřejné zdravotnictvíOtevřít v novém okně - Veřejné zdravotnictví 16.5.2019 531.05 KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Veřejné zdravotnictví, pojištění, Světová zdravotnická organizace

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

 Materiál je vhodný pro podporu výuky veřejného zdravotnictví u všech oborů FZS i mimo ni. Je určen nejen všem studentům, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti veřejného zdravotnictví, ale i pedagogům, kteří materiál mohou využít jako oporu pro tvorbu přednášek. Dovolím si zopakovat, že se jedná o velmi aktuální a zdařilý počin, který má své místo na úložišti Mefanet.

Garant

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
KOS, FZS ZČU
telefon: 377 633 778
e-mail: ratislav(at)kos.zcu.cz

Recenzenti

Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
telefon: 608 039 830
e-mail: martinek(at)kaz.zcu.cz

PaedDr. Milan Vít
Jeřabinová 96/III, SŠ Rokycany
telefon: 774292887
e-mail: milan.vit.robin(at)centrum.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Václav Beránek | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
citace: Beránek Václav: Veřejné zdravotnictví. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 4.12.2018, poslední aktualizace 21.5.2020 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=38>. ISSN 2570-5423.