Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Časná vertikalizace

Časná vertikalizace

 Časná vertikalizace je bezpečná a vhodná intervence ihned po stabilizaci oběhových, respiračních a neurologických funkcí. Patří do základních metod v prevenci imobilizačního syndromu. Postup a možnosti u jednotlivých postižení je ukázán v přiložených videích. V ukázce naleznete video s konkrétními postupy. 


 Časná vertikalizace je bezpečná a vhodná intervence ihned po stabilizaci oběhových, respiračních a neurologických funkcí. Patří do základních metod v prevenci imobilizačního syndromu. Postup a možnosti u jednotlivých postižení je ukázán v přiložených videích.

Časná vertikalizace - video

Klíčová slova: časná vertikalizace, prevence imobilizačního syndromu


autor: Rita Firýtová, Iva Hereitová | pracoviště: Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE) | publikováno: 12.1.2022 | poslední úpravy: 12.1.2022
citace: Firýtová Rita, Iva Hereitová: Časná vertikalizace. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 12.1.2022, poslední aktualizace 12.1.2022 [cit. 2024-07-19] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=104>. ISSN 2570-5423.