Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Prof.MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.Katedra teoretických oborů (KTB)
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Tylova 59
Plzeň
Fakulta zdravotnických studií ZČU
telefon: 420 377633777
adresa: Tylova 59
30614 Plzeň

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření nezačíná přidáním činidla ke vzorku, ale přípravou pacienta, odběrem vzorku, transportem do laboratoře, analýzou, kontrolou výsledku a jeho předáním ošetřujícímu lékaři.Součástí tohoto materiálu je popis tohoto laboratorního procesu.  

                    


 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření Otevřít - Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetřeníOtevřít v novém okně - Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření 30.7.2019 27.9 MB uživatel na příslušné fakultě Creative Commons License

Klíčová slova: Laboratorní vyšetření

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

 Dílo zabývající se preanalytickými chybami laboratorních analýz vhodné pro studenty zdravotnických a lékařských fakult, na velmi vysoké didaktické úrovni. Navíc podpořeno výstižnou kazuistikou.

Garant

Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
telefon: 608 039 830
e-mail: martinel(at)kaz.zcu.cz

Recenzenti

MUDr. Hana Bernášková
ÚKBH, FN Plzeň
telefon: 377 104 247
e-mail: bernaskovah(at)fnplzen.cz

MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBA
Ústav klinické biochemie a hematologie, FZS ZČU v Plzni, FN a LF UK v Plzni
telefon: 377 104 234
e-mail: cibulkar(at)fnplzen.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jaroslav Racek | publikováno: 3.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
citace: Racek Jaroslav: Preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 3.12.2018, poslední aktualizace 21.5.2020 [cit. 2024-05-25] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=10>. ISSN 2570-5423.