Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
bolekl(at)fzs.zcu.cz
DFZS
Fakulta zdravotnických studií ZČU
telefon: 420 377633777
adresa: Tylova 59
30614 Plzeň

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.


 

 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Fyzikální a technické základy elektrokardiografie Stáhnout - Fyzikální a technické základy elektrokardiografieOtevřít v novém okně - Fyzikální a technické základy elektrokardiografie 24.2.2020 2.44 MB uživatel na příslušné fakultě Creative Commons License

Klíčová slova: Elektrokardiografie

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

 Skripta Fyzikální a technické základy elektrokardiografie jsou určena především pro studenty bakalářského studia a jako doplňující i pro studenty navazujícího magisterského studia. Popisují přehledně základy problematiky elektrografie v kontextu potřeb výuky nelékařů. Inovativně a srozumitelně vysvětluje fyzikální základy měření napětí a měření EKG. Text je zpracován velice přehledně, jasně a srozumitelně, ilustrace doplňují informace v textu.

Garant

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
KOS, FZS ZČU
telefon: 377 633 778
e-mail: ratislav(at)kos.zcu.cz

Recenzenti

MUDr. Jiří Růžicka, Ph.D.
Biofyzikální ústav, LF UK v Plzni
telefon: 604417217
e-mail: jiri.ruzicka(at)lfp.cuni.cz

PhDr., Mgr. Jitka Krocová
FZS, ZČU
telefon: 605827678
e-mail: krocovaj(at)kos.zcu.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | publikováno: 24.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020
citace: Bolek Lukáš, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni: Fyzikální a technické základy elektrokardiografie. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 24.2.2020, poslední aktualizace 21.5.2020 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=80>. ISSN 2570-5423.