Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vybrané ošetřovatelské metody

Vybrané ošetřovatelské metody

Výuka předmětu Ošetřovatelské postupy je velice náročná pro správné pochopení teoretických znalostí a získání praktických dovedností – ošetřovatelských postupů a intervencí. Pro osvojení správných ošetřovatelských postupů, které má student získat během studia, je vhodné k vyšší efektivitě výuky doplnit „názorně-demonstrační metody“ (demonstrace a pozorování) o „metodu instruktáž“ – výukové video. Audiovizuálním zpracováním student získá podnět k uchování praktické intervence, je lépe motivován. Dynamickým obrazem získává zpětnou vazbu a při dovednostně-praktické metodě výuky podporuje jeho okamžitou sebereflexi. Výuková videa obsahují přípravu, postup a vykonání jednotlivých ošetřovatelských intervencí v souladu se standardy ošetřovatelské péče a dané legislativy na výukových simulátorech v odborné učebně FZS ZČU za přítomnosti studentů bakalářského studia prezenční formy (student v roli pacienta/sestra). Inovace výuky předmětu Ošetřovatelské postupy se tak podílí na zvýšení kvality výuky a následně poskytované ošetřovatelské péče.


Klíčová slova: ošetřovatelství


Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jana Křivková | publikováno: 4.3.2019 | poslední úpravy: 4.3.2019
citace: Křivková Jana: Vybrané ošetřovatelské metody. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 4.3.2019, poslední aktualizace 4.3.2019 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=58>. ISSN 2570-5423.