Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
Mgr. Kateřina Ratislavová
ratislav(at)kos.zcu.cz
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS)
náměstí Odboje 18
Plzeň
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
telefon: 420 377633771
adresa: náměstí Odboje 18
32300 Plzeň

Den na operačním sále - operační sál

Den na operačním sále - operační sál

 Video "Den na operačním sále - operační sál" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence.
Přiblíží studentům prostorové uspořádání operačních sálů, přípravu sestry instrumentářky k operaci, úlohu obíhající sestry i péči sestry o operační nástroje. Video lze využít při výuce chirurgického ošetřovatelství, ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.


Klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sestra

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

Video určené pro podporu výuky nelékařů, a to zejména studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence. Obsah videa plně odpovídá aktuálním poznatkům EBP, podklady pro video čerpány z aktuálních dostupných zdrojů.

Garant

Mgr. Jaroslava Nováková
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZČU FZS
telefon: 377 633 705
e-mail: jarnovak(at)fzs.zcu.cz

Recenzenti

PhDr., Mgr. Jitka Krocová
FZS, ZČU
telefon: 605827678
e-mail: krocovaj(at)kos.zcu.cz

MUDr. Tomáš Ürge
Urologická klinika , FN Plzeň
telefon: 377402711
e-mail: urge(at)fnplzen.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Kateřina Ratislavová, Bc. Blanka Drápelová | publikováno: 14.11.2018 | poslední úpravy: 7.5.2020
citace: Ratislavová Kateřina, Bc. Blanka Drápelová: Den na operačním sále - operační sál. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 14.11.2018, poslední aktualizace 7.5.2020 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=56>. ISSN 2570-5423.