Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
PhDr. Jana Horová
jhorova(at)kos.zcu.cz
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS)
náměstí Odboje 18
Plzeň
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
telefon: 420 377633771
adresa: náměstí Odboje 18
32300 Plzeň

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.

Text poskytuje studijní oporu ve výuce multikulturního ošetřovatelství a problematiky menšin v souvislosti s poskytováním ošetřovatelské péče. Reprodukuje čtenářům ucelené charakteristiky (kulturní, náboženské, sociální...) vybraných etnických skupin obyvatelstva. Rozšiřuje poznatky v oblasti multikulturality a věnuje se otázkám integrity v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.


 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Problematika menšin a ošetřovatelské péče Stáhnout - Problematika menšin a ošetřovatelské péčeOtevřít v novém okně - Problematika menšin a ošetřovatelské péče 17.4.2019 2.29 MB uživatel na příslušné fakultě Creative Commons License

Klíčová slova: multikulturní, menšiny, ošetřovatelská péče

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

 Skripta jsou určená pro studenty navazujícího magisterského studia Ošetřovatelství. Cílem je reprodukovat studentům hlubší a ucelené charakteristiky vybraných etnických skupin obyvatelstva a demonstrovat uplatnění získaných teoretických multikulturních znalostí v praxi. Skripta jsou vhodná pro studenty prezenční i kombinované formy studia.

Garant

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.
KOS, FZS ZČU
telefon: 377 633 778
e-mail: ratislav(at)kos.zcu.cz

Recenzenti

PhDr., Mgr. Jitka Krocová
FZS, ZČU
telefon: 605827678
e-mail: krocovaj(at)kos.zcu.cz

Mgr. Marie Šedivá
Gynekologicko-porodnická klinika , FN Plzeň
telefon: 732912342
e-mail: sedivam(at)fnplzen.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Jana Horová | publikováno: 21.5.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020
citace: Horová Jana: Problematika menšin a ošetřovatelská péče. Studijní opora pro kombinované studium.. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 21.5.2020, poslední aktualizace 21.5.2020 [cit. 2024-05-25] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=52>. ISSN 2570-5423.