Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Informace o 1. autorovi článku z databáze:
MUDr. Roman Cibulka, Ph.D., MBAKatedra teoretických oborů (KTB)
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
Tylova 59
Plzeň
Fakulta zdravotnických studií (FZS)
telefon: +420 377593540
fax: +420
adresa: Tylova 59
30614 Plzeň

Rizikové faktory aterosklerózy

Rizikové faktory aterosklerózy

Mluvená přednáška k ateroskleróze a jejím rizikovým faktorům.              

                                                                                                  


 

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
html Rizikové faktory aterosklerózy Otevřít - Rizikové faktory aterosklerózyOtevřít v novém okně - Rizikové faktory aterosklerózy 11.9.2019 33.17 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET Creative Commons License

Klíčová slova: Ateroskleróza, kardiovaskulární onemocnění

4-D hodnocení:

typ
Skripta a návody
typ
Edukační weby a atlasy
typ
Digitální video
typ
Prezentace a animace
typ
Obrazový materiál – kasuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzováno
informace

 Autor se ve své práci zaměřil na složitou problematiku aterosklerózy a jejích komplikací. Detailně je popsán vliv poruch lipidového metabolismu na rozvoj aterosklerózy, včetně laboratorního průkazu stěžejních rizikových faktorů. V prezentaci je dále popsán způsob odhadu rizikovosti pacienta, rozhodování o zahájení a intenzitě léčby i laboratorní kontrola v průběhu samotné léčby nemocného.

Garant

Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií, Západočeská univerzita v Plzni
telefon: 608 039 830
e-mail: martinel(at)kaz.zcu.cz

Recenzenti

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
ÚKBH, FN Plzeň
telefon: 377 104 433
e-mail: racek(at)fnplzen.cz

MUDr. Hana Bernášková
ÚKBH, FN Plzeň
telefon: 377 104 247
e-mail: bernaskovah(at)fnplzen.cz


level
Základní úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Specializační úroveň
level
Komplexní úroveň
   
Zvolte prosím dosaženou úroveň vzdělání a poté ohodnoťte výukový materiál především z hlediska vhodnosti materiálu pro samostudium.
Student – student bakalářského nebo magisterského stupně
Absolvent – absolvent bakalářského nebo magisterského stupně
Ph.D. absolvent – postgraduální student, absolvent Ph.D. studia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
jako první tento článek!
hodnotit

Creative Commons LicenseObsah článku podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko
autor: Roman Cibulka | publikováno: 6.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020
citace: Cibulka Roman: Rizikové faktory aterosklerózy. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 6.12.2018, poslední aktualizace 21.5.2020 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=29>. ISSN 2570-5423.