Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

ZÁKLADNÍ PŘEHLED DERMATOVENEROLOGIE

 Problematika dermatovenerologie má svůj význam nejenom přesahem do dalších oborů, ale i mnoha aspekty, které jsou stále aktuálnější. Postupy řešení nejrůznějších infekcí, kožních problémů, ale i dalších akutních stavů mají svá specifika jak v aspektech jednotlivých oborů, tak v závislosti na situaci, okolních podmínkách, stavu pacienta a mnohých dalších. Z těchto poznatků vychází i celá publikace, která pojednává o mnoha významných stavech, problémech či poruchách napříč celým spektrem dermatovenerologických onemocněních.


 Dermatovenerologie se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou, rehabilitací, posudkovou činností i výzkumem nemocí kůže, podkoží a přilehlých sliznic, včetně komplexní péče o pohlavní choroby. Dermatovenerologie je jedním ze základních oborů medicíny s úzkými vazbami na všechny ostatní disciplíny (především interna, chirurgie, infekce, epidemiologie, ale
i posudkové lékařství, ORL, soudní, sportovní medicína atd.). Léčba se uskutečňuje na pracovištích (státní, městská nebo privátní):


• lůžkových (okresních, krajských, resp. regionálních);
• ambulantních;
• v denních stacionářích;
• v ústavech lékařské kosmetiky.

 

(více v PDF) 

© Vladimír, Resl, Jiří Frei, Jitka Krocová a Západočeská univerzita v Plzni

URI: http://hdl.handle.net/11025/45380
 

Klíčová slova: dermatovenerologie, diagnostika, patofyziologie, péče


autor: Vladimír Resl, Jiří Frei, Jitka Krocová | pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence (KOS) | publikováno: 21.9.2021 | poslední úpravy: 21.9.2021
citace: Resl Vladimír, Jiří Frei, Jitka Krocová: ZÁKLADNÍ PŘEHLED DERMATOVENEROLOGIE. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 21.9.2021, poslední aktualizace 21.9.2021 [cit. 2024-05-25] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=103>. ISSN 2570-5423.