Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Patologie - učebnice

 PATOLOGIE - Učebnice obsahuje stručné základy patologie, které musí znát každý absolvent.

Znalost těchto základů je nutná k pochopení dalších poznatků ve vnitřním lékařství, chirurgii atd.
 

I. Náplň práce patologa
1) Pitvy, jejichž účelem je zjistit, která choroba vedla ke smrti, popsat všechny změny na vnitřních orgánech a zevně na těle a určit eventuální další choroby. Při pitvě odebíráme vzorky tkání k histologickému vyšetření.
2) Zhotovování histologických preparátů. Histologické vyšetření je prohlídka tkání
pomocí světelného mikroskopu.


 

-Biopsie (histologické vyšetření bioptické) je vyšetření tkání ze živého člověka, tkáně se odebírají při operacích, excizích, punkcích apod.
-Nekropsie (histologické vyšetření nekroptické) – tkáně se odebírají z mrtvého při pitvě.
Předpokladem zhotovení kvalitního histologického preparátu je fixace tkáně. Hned po odebrání se tkáň vkládá do fixačního roztoku (obvykle 10% formaldehyd). Je nutné vybrat nádobu vhodných rozměrů i tvaru.
Při vyšetření histologickém se tedy zpracovávají části tkání. 
Cytologické vyšetření je vyšetření jednotlivých buněk v nátěrech na sklíčku. Tato vyšetření se také provádí na odd. patologie. Materiál se odebírá např. punkcí (výpotku), stěrem apod.
 
Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Patologie - Učebnice obsahuje stručné základy patologie, které musí znát každý absolvent. Stáhnout - Patologie - Učebnice obsahuje stručné základy patologie, které musí znát každý absolvent.Otevřít v novém okně - Patologie - Učebnice obsahuje stručné základy patologie, které musí znát každý absolvent. 22.2.2021 974.18 KB uživatel na příslušné fakultě

Klíčová slova: patologie, práce patologa


autor: Marie Slunečková | pracoviště: Katedra fyzioterapie a ergoterapie (KFE) | publikováno: 22.2.2021 | poslední úpravy: 22.2.2021
citace: Slunečková Marie: Patologie - učebnice. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 22.2.2021, poslední aktualizace 22.2.2021 [cit. 2024-05-25] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=100>. ISSN 2570-5423.