Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Ekonomika laboratoří II.

V rámci těchto skript získá student znalosti a vědomosti, které mu umožní základní orientaci v problematice daní, seznámí se se základními principy jednotlivých daní, jejich legislativním vymezením, podstatou i základními postupy při jejich výpočtu. To vše ve zkrácené a zjednodušené podobě pro potřeby studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.
Tato skripta slouží jako podpůrný studijní materiál k předmětu Ekonomika laboratoří II. Vedle teoretických informací obsahují též řadu modelových příkladů, které budou řešeny v rámci výuky.


Úvod
V rámci těchto skript získá student znalosti a vědomosti, které mu umožní základní orientaci v problematice daní, seznámí se se základními principy jednotlivých daní, jejich legislativním vymezením, podstatou i základními postupy při jejich výpočtu. To vše ve zkrácené a zjednodušené podobě pro potřeby studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.
Tato skripta slouží jako podpůrný studijní materiál k předmětu Ekonomika laboratoří II. Vedle teoretických informací obsahují též řadu modelových příkladů, které budou řešeny v rámci výuky.
Absolvent předmětu bude následně rozumět organizaci práce v konkrétní laboratoři, bude schopen práci provádět přesně a zodpovědně tak, aby nezvyšoval ekonomické náklady na provoz, bude schopen práci provádět chronologicky tak, aby prostoje v práci byly minimální.
Tato skripta neprošla redakční úpravou.

Obsah
Úvod........................................................................................................................... 4
1. Daňová soustava v ČR a její význam ............................................................... 5
2. Daň z příjmu fyzických osob ........................................................................... 13
3. Daň z příjmu právnických osob ......................................................................... 33
4. Silniční daň ....................................................................................................... 43
5. Daň z nemovitých věcí ..................................................................................... 49
6. Daň z nabytí nemovitých věcí ......................................................................... 54
7. Daň z přidané hodnoty .................................................................................... 55
8. Spotřební daně ................................................................................................. 64
9. Ekologické daně ............................................................................................... 69
Příloha k praktickým cvičením – daňové přiznání DzP FO ................................. 70
Prostor pro poznámky studentů ........................................................................... 79
Seznam použité a doporučené literatury .............................................................. 82

Přílohy:
Příloha   Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence
pdf Skripta Ekonomika laboratoří 2 Stáhnout - Skripta Ekonomika laboratoří 2Otevřít v novém okně - Skripta Ekonomika laboratoří 2 29.10.2020 3.27 MB uživatel na příslušné fakultě

Klíčová slova: skripta, FZS, ekonomie, laboratoře

Obor:

autor: Alena Lochmannová | pracoviště: Katedra záchranářství a technických oborů (KAZ) | publikováno: 30.10.2020 | poslední úpravy: 30.10.2020
citace: Lochmannová Alena: Ekonomika laboratoří II.. Výukový portál Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni [online] 30.10.2020, poslední aktualizace 30.10.2020 [cit. 2024-06-17] Dostupný z WWW: <http://mefanet.fzs.zcu.cz/clanky.php?aid=96>. ISSN 2570-5423.
 

Komentáře a diskuse

Vložit nový příspěvek:

Autor / e-mail: [ přihlášení/ověření uživatele ]
Titulek:
Text:
 
 Přidat štítek:   Štítek odeslán, děkujeme