Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 5

Zdravotnický záchranář - výuková videa

Zdravotnický záchranář - výuková videa

Výuková videa z oboru "Zdravotnický záchranář" seznámí studenty s vybavením simulátoru sanitního vozy a zajištěním intraoseálního přístupu.        

                                                                                                                            

 
autor: Klára Gillernová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 672x | publikováno: 29.6.2020 | poslední úpravy: 27.7.2020 | Creative Commons License

ZÁKLADNÍ PŘEHLED DERMATOVENEROLOGIE

 Problematika dermatovenerologie má svůj význam nejenom přesahem do dalších oborů, ale i mnoha aspekty, které jsou stále aktuálnější. Postupy řešení nejrůznějších infekcí, kožních problémů, ale i dalších akutních stavů mají svá specifika jak v aspektech jednotlivých oborů, tak v závislosti na situaci, okolních podmínkách, stavu pacienta a mnohých dalších. Z těchto poznatků vychází i celá publikace, která pojednává o mnoha významných stavech, problémech či poruchách napříč celým spektrem dermatovenerologických onemocněních.

 
autor: Vladimír Resl, Jiří Frei, Jitka Krocová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 91x | publikováno: 21.9.2021 | poslední úpravy: 21.9.2021

Základy fyziologie dýchání

Základy fyziologie dýchání

 Dýchací cesty dělíme na horní zahrnující nos a nosohltan (nazofarynx) a dolní sestávající z hrtanu (laryngu), průdušnice (trachey) a průdušek (bronchů). V nosní dutině se vzduch filtruje, ohřívá a sytí vodní parou. Z nosní i ústní dutiny se vzduch dostává do faryngu, odkud proudí do laryngu.                                                

 
autor: Jitka Švíglerová | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 766x | publikováno: 20.3.2019 | poslední úpravy: 29.11.2019 | Creative Commons License

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Fyzikální a technické základy elektrokardiografie

Materiál je zaměřený na fyzikální a technické základy elektrografie pro studenty prvních ročníků zdravotnických a lékařských fakult. Zabývá se stručným zopakováním principů měření napětí, popisuje převodní systém srdeční a jeho elektrické projevy. Následují text se zabývá podstatou snímání EKG a přístroji k tomu určenými, popisem srdečních svodů a EKG křivky. V závěru je pak zmíněna elektrická osa srdeční a její stanovení.

 
autor: Lukáš Bolek, a tým pracovníků Ústavu biofyziky LF v Plzni | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 606x | publikováno: 24.2.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020 | Creative Commons License

Zásady aplikace kontaktní elektroterapie

Zásady aplikace kontaktní elektroterapie

 Cílem tohoto studijního materiálu je usnadnění volby a aplikace kontaktní elektroterapie vzhledem k požadovanému účinku. Praktickými příklady a návody, které jsme zakomponovali do teorie popsané významnými autory, reagujeme na potřebu zvýšení praktických zkušeností studentů v práci s kontaktní elektroterapií. 

 
autor: Lukáš Ryba | obor: Nelékařské zdravotnické vědy | zobrazeno: 826x | publikováno: 10.9.2018 | poslední úpravy: 6.5.2020 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 41

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Vyšetření moči

Andragogika a edukace v ošetřovatelství. Studijní opora pro kombinované studium.

Pohybové aktivity seniorů

Kognitivní rehabilitace u klientů po poškození mozku z pohledu ergoterapie

Význam ergoterapie v prevenci pádů seniorů v domácím prostředí

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

Senzorická integrace dle Ayres

Senzorická integrace pro ergoterapeuty 2

Klinická propedeutika v klinických a interních oborech

Klinická propedeutika v chirurgických a interních oborech